සීඝ්‍රයෙන් දියුණු වන ලෝකයේ තාක්ෂණික දැනුම ගෙන ඒමට ශ්‍රී ලංකාව තුළ බිහිවූ විශාලතම හා යාවත්කාලීන වන එකම වෙබ් අඩවිය

Tuesday, January 3, 2017

HOW TO SAMSUNG KOREAN FIXED TO INTERNATIONAL FIRMWARE FOR GALAXY S5/S5 PRIME/NOTE 3 OR OTHER KOREAN OFFICIAL MASHMELLOW SUPPORTED MODELS BY SR MOBILE


 ROM Info & Features 

Added - S6 Boot Animation
Fix Dialpad & Keyboard
Font With Sinhala
Camera Shutter sounds On /Off
Network Mode Menu
International Ringing Tone & Sounds
Add More..

 Supported devices 

Galaxy S5 Prime SM-G906 S,K,L
Galaxy S5 SM-G900 S,K,L
Galaxy Note 3 SM-N900 S,K,L
Any Phone Model Updating

Note :- Please Phone updatin Firmware Last update

 Installation Steps 

Download & copy the ROM to device storage
Flash CWM recovery via Odin -recovery
Reboot into recovery mode
Wipe Data/Factory reset
Install zip from SD card > Select "zip"
Wait until installation completes.
Reboot after everything finished.

Note:- Zip Includ With G906SKL Twrp Recovery

 Download 

zippyshare.com

Other Models Recovery Contact Or Inbox Nishan Phone Service Or SR Mobile

Contact - Isuru Sajan ( Facebook )
Jayasuriya Sevana Kiula/ Hungama
Phone 0710674635

6 comments:

  1. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  2. hi isuru sajan, is there a fix for 160 characters for sm-n910L note 4?

    ReplyDelete
  3. mage s4 ekak tiyenwa.eka odin conect karama added remoed wenawa eka digata.hadaganna widiyak nadda? helppp

    ReplyDelete

Posted by: Mr. Nishan Madhushanka
Note: I'm not responsibility if your phone had any problems or broken

Popular Posts

Total Pageviews

Powered by Blogger.