සීඝ්‍රයෙන් දියුණු වන ලෝකයේ තාක්ෂණික දැනුම ගෙන ඒමට ශ්‍රී ලංකාව තුළ බිහිවූ විශාලතම හා යාවත්කාලීන වන එකම වෙබ් අඩවිය..

Wednesday, March 21, 2018

CLASS HD 15000X PLUS NEW Update ( 20.03.2018 )

Sunday, March 18, 2018

SKYSAT S2020 (IKS+SKS) - Asia ( Fixed Freeze )Model:SKYSAT S2020 (IKS+SKS) - Asia/Middle East/Europe/North Africa

***Updated CCCam,Powervu,Biss,etc

Main Features


*Ali3526 chipset
*Support H.265(HEVC),H.264,MPEG-4,MPEG-2,and fully DVB Compliant
*IKS,SKS via ACM
*Satellites for keys:W3A-1[7.0E], W3A-2[7.0E], OpenSky SkyDSL Africa, W6 SkyLogic[21.5E], Eutelsat 12 [12.5W] Morocco,[52.5E]                                
*Support IPTV,m3u via USB,m3u via internet,Xtream-Codes IPTV
*with LAN port, support WiFi,3G,VPN
*USB2.0,PVR Ready
*Support Youtube,Youporn,Redtube,Dailymotion,DLNA,FTP Client,etc      
*Support Powervu,Biss,Tandberg,Viacess,etc

2017.11.19 Download


2017.12.10 Download

2017.03.06 Download

2017.03.12 Download

Official Site Enter 

Friday, March 16, 2018

Samsung Galaxy S8 SM-G950N South Korea Android 8.0 Stock Firmware
Firmware download for Galaxy S8 SM-G950N

Here you find all the latest firmwares for the Galaxy S8 SM-G950N, if you want to flash your device with the newest Samsung software. Before downloading, make sure your device has the exact model code SM-G950N. You can download the latest Galaxy S8 firmware for free, or check out our cheap but fast download options.

Galaxy S8 SM-G950N Kt Corporation KT Corporation ( KFC )

Galaxy S8 SM-G950N ( Lg Uplus ) ( LUC )

Galaxy S8 SM-G950N SK Telecom ( SKC )


Facebook Page Nishan Mobile 
Whatsapp +94777915200

Thursday, March 15, 2018

Samsung Galaxy J5 2016 SM-J510SKL Stock 7.1.1 firmware


Samsung Galaxy Sm-j510SKL Stock Android 7.1.1 Firmware

J510SKSU1BRB1 - Galaxy J5 ⑥ SM-J510S SKC Korea (SK Telecom)

Download Firmware 

J510KKKU1BRB1 - Galaxy J5 ⑥ SM-J510K KTC Korea (KT Corporation)

Download Firmware 

J510LKLU1BRB1 - Galaxy J5 ⑥ SM-J510L LUC Korea (LG Uplus)

Download Firmware 

Wednesday, February 7, 2018

Tiger T6 Receiver Software Tiger T6 High Class Hd Software Download 2018


Tiger T6 High Class HD Specifications+Tiger T6 Latest Software 2018 Update

Tiger T6 Tiger T6 High Class digital satellite receiver supports Weather, 3G, OSD, EPG, USB, Timeshift, YouTube, Google Maps, PVR, Full HD 1080p, DVB, IPTV, Blind Search, Unlimited Channels, Easy sort channel, Easy edit channel, Internet Radio, WiFi, OSD Subtitle, OSD Super Fast Teletext here is the latest 2018 working software is available to download the update is about on 29th of December 2017 so it is almost 2018 update you can download latest software for your Tiger T6 High Class digital satellite receiver follow the below instructions.

Download Tiger T6 Latest Flash File

Tuesday, December 26, 2017

Starsat Sr-7000 HD Software Starsat 7000 HD Firmware 2017 Download Latest Version 2.09Star Sat World of Satellite Receivers SR-7000 HD 2017 Firmware Update

Starsat Digital Satellite IPTV receiver model no. SR-7000 HD supported WLAN, 
3G, YouTube, HDTV, DVB, PVR, EPG, with 2 USB ports HDMI, and Ethernet port. If your Star Sat 7000 HD have some problem on boot screen you can install new firmware here you can download latest software for your STARSAT SR-7000 HD Ver. 2.09 please follow the below link to get the flash file.

Download Firmware

StarSat SR-7000 HD Ver.2.09 Download


Facebook :- Nishan Madhushanka
Facebook Page :- Nishan Mobile


© Copyright And All Rights Reserved By 2017 Nishan Mobile

Monday, November 13, 2017

බ්ලූටූත් (Bluetooth)

බ්ලූටූත් තාක්‍ෂණය මගින් සීමිත දුර ප්‍රමාණ තුල තිබෙන බ්ලූටූත් පහසුකම සහිත ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග රේඩියෝ තරංග භාවිතයෙන් එකිනෙක අතර සන්නිවේදනය සඳහා සම්බන්ධ කළ හැක. බ්ලූටූත් තාක්‍ෂණය මගින් මෙසේ සම්බන්ධ කරන උපකරණ අතර දත්ත හුවමාරු කළ හැක. මෙය කේබල් මගින් එම උපකරණ සම්බන්ධ කිරීම වෙනුවට යොදා ගත හැකි පහසු තාක්‍ෂණයකි. ජංගම දුරකථන, කනේ පැලඳිය හැකි බ්ලූටූත් හෙඩ් සෙට්, පරිගණක ආදිය මෙසේ සම්බන්ධ කළ හැකි උපකරණ අතර වේ.


බ්ලූටූත් නාමය

බ්ලූටූත් නාම‍ය 10 වන ශතවර්ශයේ ඩෙන්මාර්කයේ සිටි හැරල්ඩ් බ්ලූටූත් රජුගේ නම නිසා ඇතිවූවකි. බ්ලූටූත් රජු යුද්ධය නිසා වෙන්වී තිබූ යුරෝපයේ ස්කැන්ඩිනේවියානු රට‍වල් එක්සත් කිරීමට මූලිකව කටයුතු කර ඇත. බ්ලූටූත් තාක්‍ෂණය මුලින් ස්කැන්ඩිනේවියානු රටවල ජනිත වූ අතර එය ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග එකිනෙකට සම්බන්ධ කිරීමට යොදා ගැනෙන හෙයින් බ්ලූටූත් නමින් ප්‍රවලිත වී ඇත.


බ්ලූටූත් භාවිතයේ උදාහරණ 

ජංගම දුරකථන භාවිතයේදී දු‍රකථනය හා බ්ලූටූත් සම්බන්ධවතාවය ඇති කනේ පැළඳිය හැකි බ්ලූටූත් හෙඩ්සෙට් එකක් භාවිතයෙන් දුරකථන කතාබහක නියැලීමග.

එකලඟ ඇති දුරකථන දෙකක් බ්ලූටූත් මගින් සම්බන්ධවී එකිනෙක අතර දුරකථන අංක, දත්ත ‍ආදිය හුවමාරු කර ගැනීම.

පරිගණකයක ඇති ඩිජිටල් ඡායාරූප, ගීත හා වෙනත් දත්ත ආදිය බ්ලූටූත් මගින් ජංගම දුරකථනයකට ඇතුළු කිරීම.


බ්ලූටූත් මගින් සම්බන්ධ කිරීමට එම උපකරණවල බ්ලූටූත් පහසුකම තිබිය යුතුය. බොහෝ නවීන පරිගණක වල බ්ලූටූත් පහසුකම ඇත. බ්ලූටූත් පහසුකම නොමැති පරිගණකවලට පිටතින් USB බ්ලූටූත් ඩොන්ගල් එකක් සවිකිරීමෙන් බ්ලූටූත් පහසුකම ලබාගත හැක.


බ්ලූටූත් රේඩියෝ සම්බන්ධතාවය

බ්ලූටූත් රේඩියෝ තරංග සඳහා ISM බෑන්ඩ් නමින් හැඳින්වෙන 2.4 – 2.485 GHz රේඩියෝ සංඛ්‍යාත පරාසය භාවිතා වේ. බ්ලූ‍ටූත් රේඩියෝ තරංග ඉතා කුඩා සම්ප්‍රේෂණ බලයකින් සම්ප්‍රේෂණය කෙරේ. එය IEEE 802.15 ප්‍රමිතිය‍ට අනුකූල වේ. බ්ලූටූත් උපාංග සම්බන්ධ කළ හැකි උපරිම දුර මීටර් 1-100  දක්වා එම උපාංගයේ කාණ්ඩය මත වෙනස් වේ.  බොහෝ බ්ලූටූත් උපාංග 2 වන කාණඩයට (Class 2)  අයත් වන අතර මීටර් 10 ක උපරිම දුර සීමාවක් දක්වා එකිනෙක සම්බන්ධ කළ හැක. බ්ලූටූත් සම්බන්ධතාවය‍ට රේඩියෝ තරංග භාවිතා වන නිසා උපාංග එකිනෙක නොපෙනෙන තැනක තිබුනද එනම් බිත්තියකින් වෙන්වු වෙනත් කාමරයක පවා ඇති විට (සීමිත දුරක් තුල) එකිනෙක අතර සම්බන්ධ කළ හැක.

 බ්ලූටූත් උපාංග කාණ්ඩ


කාණ්ඩය
(Class)
උපරිම සම්ප්‍රේෂණ බලය
(Maximum Transmit Power)

සම්බන්ධ විය හැකි උපරිම දුර
1 වැනි කාණ්ඩය (Class 1)
100 mW
100 m
2 වැනි කාණ්ඩය (Class 2)
2.5 mW
10 m
3 වැනි කාණ්ඩය (Class 3)
1 mW
1 m


බ්ලූටූත් දත්ත හුවමාරු වේගය (උපරිම)

1.2 අනුවාදය (Version 1.2)              -            1 Mbit/s
2.0 අනුවාදය (Version 2.0) +EDR   -            3 Mbit/s
3 අනුවාදය (Version 3)         (HS)           -     24 Mbps   

(EDR – Enhanced Data Rate,     HS – High Speed)

පසුව නිර්මාණය කළ අනුවාදයන් (versions) කලින් නිකුත් කළ අනුවාදයන් වලට පසු ගැලපුමින් (backward compatible) යුක්ත වේ.

බ්ලූටූත් උපාංග සම්බන්ධ වීම

සෑම බ්ලූටූත් උපාංගයකටම විශේෂිත වූ යොමු අංකයක් (address) ඇත. බ්ලූටූත් පහසුකම සහිත ජංගම දුරකථන, පරිගණක වැනි සමහර උපාංග වලට අපට අ‍වශ්‍ය හැඳින්වීමේ නමක් පවා ‍‍යෙදිය හැක. එම නම, අංකය හෝ උපකරණයේ වර්ගය පිටත‍ට සම්ප්‍රේෂණය වීමට හෝ නොවීමට අප‍ට අ‍වශ්‍ය පරිදි සැකසිය හැක. උපාංගයේ නම හෝ අංකය පිටතට සම්ප්‍රේෂණය වනවිට තවත් බ්ලූටූත් උපාංගයකට එය පරිලෝකනය කිරීමේදී (scanning) එහි නම හෝ අංකය දැකගත හැක.  බ්ලූටූත් උපාංගයේ නම හෝ අංකය පිටතට සම්ප්‍රේෂණය වීම නවතා ඇති විට තවත් බ්ලූටූත් උපාංගයකට එය දැකගත නොහැක. එහෙත් එහි නම හෝ අංකය දන්නේ නම් සම්බන්ධ කළ ගත හැක.

බ්ලූටූත් උපාංග අතර දත්ත හුවමාරු කර ගැනීමට අවශ්‍ය වූ විට ඒවා එකිනෙකට සම්බන්ධ (pairing)  විය යුතුය.  මෙසේ සම්බන්ධ වූ යුගලක‍‍් trusted pair නමින් හැඳින් වේ.

බ්ලූටූත් උපාංගවලට විශේෂිත වූ රහස් අංකයක්  (passkey) බැගින් ඇත. එය බොහෝ විට තමන්ට අවශ්‍ය පරිදි වෙනස් කර ගැනීමටද හැක. බ්ලූටූත් උපාංග දෙකක් එකිනෙක අතර සම්බන්ධවීමට ප්‍රථම  මෙම රහස් අංකය එකිනෙක අතර හුවමාරු කරගත යුතුවේ. එක් උපාංගයකට අනිත් උපාංගයේ රහස් අංකය ඇතූළු කිරීමෙන් සම්බන්ධතාවය සාර්ථක කළ හැක. මෙසේ එක් වරක් සම්බන්ධ කළ යුගලක් නැවත සම්බන්ධ වීමේදී රහස් අංකය නැවත යෙදීම අනවශ්‍යය. අනවසරයෙන් බ්ලූටූත් උපාංග වලට සම්බන්ධ වීම වැලැක්වීමට මෙම රහස් අංකය භාවිතාවේ. එය සාමාන්‍යයෙන් ඉලක්කම් 4 ක අංකයකි.  

Popular Posts

Total Pageviews

Powered by Blogger.