සීඝ්‍රයෙන් දියුණු වන ලෝකයේ තාක්ෂණික දැනුම ගෙන ඒමට ශ්‍රී ලංකාව තුළ බිහිවූ විශාලතම හා යාවත්කාලීන වන එකම වෙබ් අඩවිය..

Wednesday, February 7, 2018

Tiger T6 Receiver Software Tiger T6 High Class Hd Software Download 2018


Tiger T6 High Class HD Specifications+Tiger T6 Latest Software 2018 Update

Tiger T6 Tiger T6 High Class digital satellite receiver supports Weather, 3G, OSD, EPG, USB, Timeshift, YouTube, Google Maps, PVR, Full HD 1080p, DVB, IPTV, Blind Search, Unlimited Channels, Easy sort channel, Easy edit channel, Internet Radio, WiFi, OSD Subtitle, OSD Super Fast Teletext here is the latest 2018 working software is available to download the update is about on 29th of December 2017 so it is almost 2018 update you can download latest software for your Tiger T6 High Class digital satellite receiver follow the below instructions.

Download Tiger T6 Latest Flash File

Saturday, January 27, 2018

SKYSAT S2020 (IKS+SKS) - Asia ( Fixed Freeze )Model:SKYSAT S2020 (IKS+SKS) - Asia/Middle East/Europe/North Africa

***Updated CCCam,Powervu,Biss,etc

Main Features:
*Ali3526 chipset
*Support H.265(HEVC),H.264,MPEG-4,MPEG-2,and fully DVB Compliant
*IKS,SKS via ACM
*Satellites for keys:W3A-1[7.0E], W3A-2[7.0E], OpenSky SkyDSL Africa, W6 SkyLogic[21.5E], Eutelsat 12 [12.5W] Morocco,[52.5E]                                
*Support IPTV,m3u via USB,m3u via internet,Xtream-Codes IPTV
*with LAN port, support WiFi,3G,VPN
*USB2.0,PVR Ready
*Support Youtube,Youporn,Redtube,Dailymotion,DLNA,FTP Client,etc      
*Support Powervu,Biss,Tandberg,Viacess,etc

2017.11.19 Update

Official Site Enter 

Tuesday, December 26, 2017

Starsat Sr-7000 HD Software Starsat 7000 HD Firmware 2017 Download Latest Version 2.09Star Sat World of Satellite Receivers SR-7000 HD 2017 Firmware Update

Starsat Digital Satellite IPTV receiver model no. SR-7000 HD supported WLAN, 
3G, YouTube, HDTV, DVB, PVR, EPG, with 2 USB ports HDMI, and Ethernet port. If your Star Sat 7000 HD have some problem on boot screen you can install new firmware here you can download latest software for your STARSAT SR-7000 HD Ver. 2.09 please follow the below link to get the flash file.

Download Firmware

StarSat SR-7000 HD Ver.2.09 Download


Facebook :- Nishan Madhushanka
Facebook Page :- Nishan Mobile


© Copyright And All Rights Reserved By 2017 Nishan Mobile

Monday, November 13, 2017

බ්ලූටූත් (Bluetooth)

බ්ලූටූත් තාක්‍ෂණය මගින් සීමිත දුර ප්‍රමාණ තුල තිබෙන බ්ලූටූත් පහසුකම සහිත ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග රේඩියෝ තරංග භාවිතයෙන් එකිනෙක අතර සන්නිවේදනය සඳහා සම්බන්ධ කළ හැක. බ්ලූටූත් තාක්‍ෂණය මගින් මෙසේ සම්බන්ධ කරන උපකරණ අතර දත්ත හුවමාරු කළ හැක. මෙය කේබල් මගින් එම උපකරණ සම්බන්ධ කිරීම වෙනුවට යොදා ගත හැකි පහසු තාක්‍ෂණයකි. ජංගම දුරකථන, කනේ පැලඳිය හැකි බ්ලූටූත් හෙඩ් සෙට්, පරිගණක ආදිය මෙසේ සම්බන්ධ කළ හැකි උපකරණ අතර වේ.


බ්ලූටූත් නාමය

බ්ලූටූත් නාම‍ය 10 වන ශතවර්ශයේ ඩෙන්මාර්කයේ සිටි හැරල්ඩ් බ්ලූටූත් රජුගේ නම නිසා ඇතිවූවකි. බ්ලූටූත් රජු යුද්ධය නිසා වෙන්වී තිබූ යුරෝපයේ ස්කැන්ඩිනේවියානු රට‍වල් එක්සත් කිරීමට මූලිකව කටයුතු කර ඇත. බ්ලූටූත් තාක්‍ෂණය මුලින් ස්කැන්ඩිනේවියානු රටවල ජනිත වූ අතර එය ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග එකිනෙකට සම්බන්ධ කිරීමට යොදා ගැනෙන හෙයින් බ්ලූටූත් නමින් ප්‍රවලිත වී ඇත.


බ්ලූටූත් භාවිතයේ උදාහරණ 

ජංගම දුරකථන භාවිතයේදී දු‍රකථනය හා බ්ලූටූත් සම්බන්ධවතාවය ඇති කනේ පැළඳිය හැකි බ්ලූටූත් හෙඩ්සෙට් එකක් භාවිතයෙන් දුරකථන කතාබහක නියැලීමග.

එකලඟ ඇති දුරකථන දෙකක් බ්ලූටූත් මගින් සම්බන්ධවී එකිනෙක අතර දුරකථන අංක, දත්ත ‍ආදිය හුවමාරු කර ගැනීම.

පරිගණකයක ඇති ඩිජිටල් ඡායාරූප, ගීත හා වෙනත් දත්ත ආදිය බ්ලූටූත් මගින් ජංගම දුරකථනයකට ඇතුළු කිරීම.


බ්ලූටූත් මගින් සම්බන්ධ කිරීමට එම උපකරණවල බ්ලූටූත් පහසුකම තිබිය යුතුය. බොහෝ නවීන පරිගණක වල බ්ලූටූත් පහසුකම ඇත. බ්ලූටූත් පහසුකම නොමැති පරිගණකවලට පිටතින් USB බ්ලූටූත් ඩොන්ගල් එකක් සවිකිරීමෙන් බ්ලූටූත් පහසුකම ලබාගත හැක.


බ්ලූටූත් රේඩියෝ සම්බන්ධතාවය

බ්ලූටූත් රේඩියෝ තරංග සඳහා ISM බෑන්ඩ් නමින් හැඳින්වෙන 2.4 – 2.485 GHz රේඩියෝ සංඛ්‍යාත පරාසය භාවිතා වේ. බ්ලූ‍ටූත් රේඩියෝ තරංග ඉතා කුඩා සම්ප්‍රේෂණ බලයකින් සම්ප්‍රේෂණය කෙරේ. එය IEEE 802.15 ප්‍රමිතිය‍ට අනුකූල වේ. බ්ලූටූත් උපාංග සම්බන්ධ කළ හැකි උපරිම දුර මීටර් 1-100  දක්වා එම උපාංගයේ කාණ්ඩය මත වෙනස් වේ.  බොහෝ බ්ලූටූත් උපාංග 2 වන කාණඩයට (Class 2)  අයත් වන අතර මීටර් 10 ක උපරිම දුර සීමාවක් දක්වා එකිනෙක සම්බන්ධ කළ හැක. බ්ලූටූත් සම්බන්ධතාවය‍ට රේඩියෝ තරංග භාවිතා වන නිසා උපාංග එකිනෙක නොපෙනෙන තැනක තිබුනද එනම් බිත්තියකින් වෙන්වු වෙනත් කාමරයක පවා ඇති විට (සීමිත දුරක් තුල) එකිනෙක අතර සම්බන්ධ කළ හැක.

 බ්ලූටූත් උපාංග කාණ්ඩ


කාණ්ඩය
(Class)
උපරිම සම්ප්‍රේෂණ බලය
(Maximum Transmit Power)

සම්බන්ධ විය හැකි උපරිම දුර
1 වැනි කාණ්ඩය (Class 1)
100 mW
100 m
2 වැනි කාණ්ඩය (Class 2)
2.5 mW
10 m
3 වැනි කාණ්ඩය (Class 3)
1 mW
1 m


බ්ලූටූත් දත්ත හුවමාරු වේගය (උපරිම)

1.2 අනුවාදය (Version 1.2)              -            1 Mbit/s
2.0 අනුවාදය (Version 2.0) +EDR   -            3 Mbit/s
3 අනුවාදය (Version 3)         (HS)           -     24 Mbps   

(EDR – Enhanced Data Rate,     HS – High Speed)

පසුව නිර්මාණය කළ අනුවාදයන් (versions) කලින් නිකුත් කළ අනුවාදයන් වලට පසු ගැලපුමින් (backward compatible) යුක්ත වේ.

බ්ලූටූත් උපාංග සම්බන්ධ වීම

සෑම බ්ලූටූත් උපාංගයකටම විශේෂිත වූ යොමු අංකයක් (address) ඇත. බ්ලූටූත් පහසුකම සහිත ජංගම දුරකථන, පරිගණක වැනි සමහර උපාංග වලට අපට අ‍වශ්‍ය හැඳින්වීමේ නමක් පවා ‍‍යෙදිය හැක. එම නම, අංකය හෝ උපකරණයේ වර්ගය පිටත‍ට සම්ප්‍රේෂණය වීමට හෝ නොවීමට අප‍ට අ‍වශ්‍ය පරිදි සැකසිය හැක. උපාංගයේ නම හෝ අංකය පිටතට සම්ප්‍රේෂණය වනවිට තවත් බ්ලූටූත් උපාංගයකට එය පරිලෝකනය කිරීමේදී (scanning) එහි නම හෝ අංකය දැකගත හැක.  බ්ලූටූත් උපාංගයේ නම හෝ අංකය පිටතට සම්ප්‍රේෂණය වීම නවතා ඇති විට තවත් බ්ලූටූත් උපාංගයකට එය දැකගත නොහැක. එහෙත් එහි නම හෝ අංකය දන්නේ නම් සම්බන්ධ කළ ගත හැක.

බ්ලූටූත් උපාංග අතර දත්ත හුවමාරු කර ගැනීමට අවශ්‍ය වූ විට ඒවා එකිනෙකට සම්බන්ධ (pairing)  විය යුතුය.  මෙසේ සම්බන්ධ වූ යුගලක‍‍් trusted pair නමින් හැඳින් වේ.

බ්ලූටූත් උපාංගවලට විශේෂිත වූ රහස් අංකයක්  (passkey) බැගින් ඇත. එය බොහෝ විට තමන්ට අවශ්‍ය පරිදි වෙනස් කර ගැනීමටද හැක. බ්ලූටූත් උපාංග දෙකක් එකිනෙක අතර සම්බන්ධවීමට ප්‍රථම  මෙම රහස් අංකය එකිනෙක අතර හුවමාරු කරගත යුතුවේ. එක් උපාංගයකට අනිත් උපාංගයේ රහස් අංකය ඇතූළු කිරීමෙන් සම්බන්ධතාවය සාර්ථක කළ හැක. මෙසේ එක් වරක් සම්බන්ධ කළ යුගලක් නැවත සම්බන්ධ වීමේදී රහස් අංකය නැවත යෙදීම අනවශ්‍යය. අනවසරයෙන් බ්ලූටූත් උපාංග වලට සම්බන්ධ වීම වැලැක්වීමට මෙම රහස් අංකය භාවිතාවේ. එය සාමාන්‍යයෙන් ඉලක්කම් 4 ක අංකයකි.  

Wednesday, October 25, 2017

Samsung Galaxy J5 2016 SM-J510FN Stock Nougat UpdateHere you find all the latest firmwares for the Galaxy J5 ⑥ SM-J510FN, if you want to flash your device with the newest Samsung software. Before downloading, make sure your device has the exact model code SM-J510FN. You can download the latest Galaxy J5 ⑥ firmware for free, or check out our cheap but fast download options.

Galaxy J5 2016 SM-J510FN Nougat Firmware Download 

SM-J510FN 


Saturday, October 14, 2017

චන්ද්‍රිකා තාක්ෂනය මුල සිට සරලව


දැනටම අපි දන්නවනේ පෘතුවියෙන් ඉහල අහසේ ගොඩක් සැටලයිට් ප්‍රමාණයක් විවිධ අවශ්‍යතා සදහා විවිද අය විසින් යවල තියෙන බව.ඒ හැම සැටලයිට් එකම ස්ථාන ගත වෙලා තියෙන්නෙත් සමකය උඩ අහසේ ක්‍රම වත් පිළිවෙලකට.

ඉතින් මේ හේතුව හින්ද එදා මන් කිව්වා වගේ අපිට ගන්න ඕන සැටලයිට් එකේ පිහිටුම හොයාගෙන එතනට ගිහින් උඩ බලන් ඩිෂ් එකක් ගානේ හයි කරන්නත් බෑ.අනික එක අයිති වෙන කාගේ හරි ඉඩමක වෙන්නත් පුළුවන්නේ.ඔය කරුණු හින්දා තමා මේ ක්‍රමය දියුණු කලේ මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් නියමිත පිටුවීම දන්නා ඕනෙම සැටලයිට් එකකට තමන්ගේ සැටලයිට් ඇන්ටෙනාව දිශා ගත කරගෙන ඒකෙන් එන සිග්නල් එක උපරිම ප්‍රබල තත්වයෙන් ලබා ගන්න.මේ වැඩේට බහින්න කලින් අපි අක්ෂාංශ , දේශාංශ , Azimuth ,Elevation කියන ඒවා හදුනා ගෙන ඉමු.

අක්ෂාශ / Latitudes 

අක්ෂාංශ කියන දේ ගැන නම් අපි ඉස්ස්කොලේ යන කලේ ඉගෙන ගත්තනේ හොදට එත් තව පාරක් මේ වැඩේට ඕනේ වෙන හින්දා බලමු රූප සටහන් එක්ක.අක්ෂාංශ කියන්නේ අපේ පෘතුවියේ තිරස් අතට ඇඳපු මනඃ කල්පිත රේකා පද්ධතියක්. අංශක 0 දරන රේකාව තමා සමකය (Equator) යන නමින් හදුන්වන්නේ.ඊට පස්සේ උත්ත්‍රාත් ධ්‍රැවයට හා දක්ෂිනත් ධ්‍රැවය දෙසට රූපයේ පිළිවෙලට මේ රේකා පද්ධතිය විහිදෙනවා. දක්ෂිනත් ධ්‍රැවය පැත්තේ කෙලවරේම තියෙන්නේ දකුණු අක්ෂාංශ 90.


දේශාංශ / Longitudes

දේශාංශ කියන්නේ උත්‍රාත් ධ්‍රැවයේ සිට දක්ෂිනත් ධ්‍රැවය දෙසට ඇඳපු රේකා පද්ධතියට .පහත රූපයෙන් තේරුම් යාවී . දේශාංශ 0 කියන්නේ ඒ විදිහට එංගලන්තේ ග්‍රිනිච් නගරය උඩින් වැටිලා තියෙන රේකාවට.ඊට පස්සේ එතන ඉඳන් ලෝක ගෝලයේ නැගෙනහිර පැත්තට තියෙන රේකා නැගෙනහිර දේශාංශ කියලත්, බටහිර පැත්තට තියන රේකා බටහිර දේශාංශ කියලත් හඳුන්වනවා .නැගෙනහිර පැත්තට අංශක 180 කුත් , බටහිර පැත්තට අංශක 180 කුත් තියෙනවා. රූපයෙන් පැහැදිලි වේවි හරියටම.Elevation

රූපය දිහා හොදට බලන්න , Elevation කියන්නේ අපේ සැටලයිට් ඇන්ටෙනාව හරි කෙලින් උඩු අතටත්,පහල අතටත් හැරවෙන ප්‍රමාණය .ඒ කියන්නේ ක්ෂිතිජය දිහා ඉඳල හරි කෙලින් උඩු අතට හැරවුණු කෝණය තමා අපි මේ අගයෙන් හඳුන්වන්නේ.මේ අගය මනින්නේ අංශක වලින්.හරියටම ක්ෂිතිජය අංශක 0 අගයකුත්,හරියටම උඩු අත අංශක 90 අගයකුත් විදිහට තමා අපි මින් ඉදිරියට සලකන්නේ.පැහැදිලිද කියලා මං හිතනවා

Azimuth

Azimuth කියන දේ නම් හරියටම තේරුම් ගන්න ඕනේ ,මොකද මේක ඉතාම වැදගත් වෙන දෙයක් මින් ඉදිරියට.ඒ හින්දා පියවරෙන් පියවර ඉස්සරහට යමු අපි.හිතන්න උතුරු දිශාව බලාගෙන ඉන්නවා කියල ,ඊට පස්සේ ටික ටික හැරෙනවාකියල හිතන්න නැගෙනහිර පැත්තට,මෙහෙම හැරෙන කෝණය තමා අපි මේ azimuth කියල හඳුන්වන්නේ. ඔය විදිහට අපි සම්පූර්නෙන්ම හැරුනා කියල හිතන්න නැගෙනහිර දිශාවට, දැන් අපි මේ වෙනකොට හැරුන මුළු කෝණය හරියටම අංශක 90 ප්‍රමාණයක්.ඔය විදිහට අපි සම්පූර්නෙන්ම දකුණු දිශාවට හැරුනොත් අපි හැරුන මුළු කෝණය අංශක 180 යි. දැන් පැහැදිලියි නේද Azimuth කෝණය හදා ගන්න හැටි?ඔය විදිහට සම්පූර්නෙන්ම බටහිර දිශාවට හැරුනාම අපේ Azimuth අගය අංශක 270 යි.දැන් හරියටම පැහැදිලි නේද මේ Azimuth අගය කියනදේ ගැන?රූප සටහනේ තියනවා මේ අගයන් සලකුණු කරලා. 


මේ තියෙන්නේ Azimuth හා elevation අගයන් එකම සටහනක දැක්වෙන ආකාරය.දැන් පැහැදිලිනේ අක්ෂාංශ, දේශාංශ , Azimuth , Elevation , කියන කාරණා ගැන.දැන් බලමු මම අර කලින් කියපු විදිහට අපිට අවශ්‍ය සැටලයිට් එකකින් එන සිග්නල් එක ලබා ගන්න පුළුවන් විදිහට ඇන්ටෙනාව හරවන්නේ කියල.අපි බලමු ඊලග පාඩමෙන් ලංකාවට ඉහලින් තියෙන චන්ද්‍රිකාවක සිග්නල් ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට ඩිෂ් ඇන්ටෙනාවක් හරවන හැටි ...

වැරදි ඇතොත් නිවරදි කිරිමට සහය වන්නTuesday, October 10, 2017

නවීන තාක්ෂණික අංගෝපාංග රැසක් සමග එන ජලයේ පාවෙන ලොව ප්‍රථම දුරකථනයනිවසින් බැහැර ගමනක් යනවා නම් දුරකථනය අතේ නැතිව ම බැහැ. අපි යන තැන්වල වැව්, ජලාශ නැති බව ගෙදරට කියලා ආවාට මොකද යාළුවෝ ටිකයි, විනෝදයයි, ගමන් මහන්සියයි එකතු වුණා ම මඩ කඩිත්තකට වුණත් පැනලා ගිනියම මකා ගන්නට හිතෙනවා.වතුරට බහින්නේ ම නෑ කියලා හිටියත් බලෙන් ම වතුරට ඇදලා දාගන්න යාළුවෝ ටිකක් ඉන්නවා නම් සාක්කුවේ හෝ සෙල්ෆි ගහමින් ඉඳිද්දී අතේ තිබුණු දුරකථනයට නම් දෙයියන්ගේ ම පිහිටයි.

අඩි කිහිපයක් යටට ගිලුණත් ඇතුලට ජලය කාන්දු නොවන දුරකථන තනන්නට නිෂ්පාදන සමාගම් උනන්දු වුණාට ඒවා ගැලපෙන්නේ ඉහළ පැලැන්තියේ පිහිනුම් තටාකවලට මිසක් අඩි ගණන් ගැඹුරු අපේ ගංගා ඇළ දොළවලට නම් නෙවෙයි. මේ අතරේ ජලයට වැටුණත් ජලය කාන්දු නොවී ක්ෂණිකව උඩ ඉපිලෙන්නට සමත් දුරකථනයක් තාක්ෂණික ලොව පෙරැළියක් ඇති කළා.

කොමෙට් (Comet) ලෙස නම් කර ඇති මෙම අපූරු දුරකතනය නවීන තාක්ෂණික අංගෝපාංග රැසකින් සමන්විත වෙනවා. ගිගාගර්ට්ස් 2ක අධි වේගවත් ක්වැල්කොම් ස්නැප්ඩ්‍රැගන් 810 කෝර් 8 සකසුවක්, ගිගාබයිට් 4ක අතථ්‍ය මතකයක් (රැම්) අන්තර්ගත මෙහි අඟල් 4.7ක සුපැහැදිලි AMOLED තිරයක් තිබෙනවා. මෙම මූලික හැකියාවන්ගෙන් පිරිපුන්ව ආකේතන පද්ධතියකින් ද යුතු මෙය අයිෆෝන් 6S සහ ගැලැක්සි S6 එජ් දුරකථනවලටත් වඩා වැඩි වේගවත් බවකින් සමන්විතයි.

කොමෙට්හි ඔබේ සියළුම ගොනු, දුරකථන ඇමතුම් සහ පණිවිඩ තෙවන පාර්ශවයකට මැදිහත් විය නොහැකි පරිද්දෙන් රහස්‍යගතභාවයට පත් කරනු ලබන නිසා පෞද්ගලිකත්වය මුළුමුනින් ම රැකෙනවා. නව ඇපල් දුරකථනය මෙන් ම ජෙට් බ්ලැක් නම් ඇසට ප්‍රිය කළු වර්ණයෙන්, රන් පැහැයෙන් සහ සුදු පැහැයෙන් යුතු කොමෙට් දුරකථන අභ්‍යන්තර ධාරිතාව අනුව ද ගිගාබයිට් 32, 64 සහ 128 වශයෙන් මාදිලි තුනකින් යුක්ත යි.


Popular Posts

Total Pageviews

Powered by Blogger.

Follow by Email