සීඝ්‍රයෙන් දියුණු වන ලෝකයේ තාක්ෂණික දැනුම ගෙන ඒමට ශ්‍රී ලංකාව තුළ බිහිවූ විශාලතම හා යාවත්කාලීන වන එකම වෙබ් අඩවිය..

Wednesday, October 21, 2015

Samsung Galaxy S4 LTE-A SHV-E330SKL Stable Fixed Firmware V2.1

Hello Flashers!
I'm proud to present you my latest work!
DA ROM For Samsung Galaxy S4 LTE-A SHV-E330S/K/L.
Rom Info

-Rebased To I9506XXUDKO2 Update
- Rooted With Latest SuperSU V2.72
- DeOdexed
- DeKnoxed
- Zipaligned
- Super Slim
- Fixed 'Android Is Upgrading' Screen On Each Boot.
- Auto APN Detection
- Direct Boot To HomeScreen On 1st Boot.! (Im Too Lazy to Go Through The Setup  )
- Init.D Support
- Best Init.D and Build.prop Tweakes Included
- S6 Keyboard
- S6 Weather Widget
- S6 Wallpaper Picker
- S7 Bootanimation
- CSC Mods
- More Than 1000 Fonts Preloaded!
- Theme Support Added.
- Marshmallow SystemUI
- Fixed SMS Delivery Reports
- Call Recording Enabled.
- All Network Modes Enabled.
- Busybox | Zipaligned | Deknoxed
- iOS Emojis Added
- Less RAM Usage
- Stock Kernel
-Added SuperSU in App Drawer
-Added Samsung Music
-More Debloated

Rom Installation

-YOU MUST BE IN STOCK LOLLIPOP ROM BEFORE YOU FLASH THIS!
- Download the ROM and Extract The TAR File
- Open Odin 3.07 or Higher And Put Into PDA/AP Tab
- Connect The Phone In Download Mode and Hit START!
- After The Process Phone Will Automatically Reboot. Remove and Reinsert Battery and Go To Recovery Mode.
- Do a Factory Reset and Turn On The Phone

Bugs 

NO KNOWN BUGS! FIND OUT YOURSELF

Download 

SHV-E330SKL Google Drive 

48 comments:

 1. Download wenne naha ne. Plz help.

  ReplyDelete
 2. Meka flash wenne na.odin mode eke nand writing kiyala digatama thiyanawa.mona tharam wela thibbath flash wela iwara wenne na.

  ReplyDelete
 3. phone number inbox me.asanka0715770798@gmail.com

  ReplyDelete
 4. Replies
  1. how to install..??. i have also e330s but when after process odin pass process phone reboot and phone go auto recovery mod gain and again error
   how to solv it

   Delete
 5. 100% working with e330k. thankyou

  ReplyDelete
  Replies
  1. how to install..??. i have also e330s but when after process odin pass process phone reboot and phone go auto recovery mod gain and again error
   how to solv it

   Delete
 6. patta (Y) elatama wada (Y) recovery eke marama option tynwa simple supiri rom eka (Y) thnks ...!

  ReplyDelete
 7. ඔන්න අලුත් Update එක දුන්නා

  ReplyDelete
  Replies
  1. මට Odin error එකක් එනවා. ෆ්ලෑෂ් වෙන්නේ නෑ. Write Fail කියලා නැටෙනවා. මොකක්ද කරන්න ඕන?

   Delete
  2. මේකම වෙන මැෂින් එකකින් දැම්මාම හරි ගියා.

   Delete
 8. ඔන්න අලුත් Update එක දුන්නා

  ReplyDelete
 9. does this run xposed framework

  ReplyDelete
 10. Hotspot not working on shv-e330s

  ReplyDelete
 11. Hotspot not working on shv-e330s

  ReplyDelete
 12. Will this rom works on E330L and do i need custom recovery to install it

  ReplyDelete
 13. Will this rom works on E330L and do i need custom recovery to install it

  ReplyDelete
 14. how to install..??. i have also e330s but when after process odin pass process phone reboot and phone go auto recovery mod gain and again error
  how to solv it

  ReplyDelete
 15. Can i install on 4.4.2 kitkat shv e330s ?

  ReplyDelete
 16. when I update the samsung music with the latest one and play the music it will be directly restart. please tell me why?

  ReplyDelete
 17. Is nice no bugs and very smooth from e330l

  ReplyDelete
 18. Very nice no bugs everything works perfect

  ReplyDelete
 19. thx gan his nice ram, but its hard to connect 4g

  ReplyDelete
 20. mobile hostpot වැඩ කරන්නේ නැත. නිනක් ඔන් වෙනවා ඩේටා ඔන් කලාම disconnect වෙනවා

  ReplyDelete
 21. i found bugs... VPN doesn't work

  ReplyDelete
 22. Can i install this through clockwerkmod or twrp?

  ReplyDelete
 23. Still works on galaxy s4 shv e330l!!!

  super thanks sir.

  from philippines

  ReplyDelete
 24. හරි මම මේ රොම් එක දාගත්තා. කිසි අවුලක් නැහැ. හොඳටම වැඩ.

  ReplyDelete
 25. Do we need to root out phone? or direct without rooting?
  plsss Answer ASAP

  -PLSSS

  ReplyDelete
 26. Replies
  1. bro mge fn ake mn boot animation wens krn ghn dn on wen na .. me rom aka ghuwoth hari yaid plz hlp me bro

   Delete
 27. Please bro I updated my e330l with lollipop. Also have downloaded your file but the problem is how to to flash it because after extracting the file, it happened to be in system.img.ext.

  ReplyDelete
 28. Well, I have got the best information from here the site is fully stuffed with the knowledgeable information. iPhone parts

  ReplyDelete
 29. bro nand erase kyna ekta tik aka watuna dn on wen nane mkkd krnn one kyla kynwd plz

  ReplyDelete

Posted by: Mr. Nishan Madhushanka
Note: not responsibility if your phone had any problems or broken

Help Call Whatsapp +94777915200

Popular Posts

Blog Archive

Total Pageviews

Powered by Blogger.